මෙම වසරේ කොළඹ වරායෙන් බහලූම් මිලියන 07 ක් හැසිරවීමට අපේක්ෂා කෙරේ

 03/18/2018 - 12:50
13 reads

කොළඹ වරාය මගින් මෙම වසරේදී බහලූම් මිලියන 07 ක් හැසිරවීමට අපේක්ෂා කරන බව වරාය හා නාවුක අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

2017 වසරේදී ප්‍රතිඅපනයන ඇතුලූව කොළඹ වරායේ පර්යන්ත තුන මගින් හැසිර වූ බහලූම් ප්‍රමාණය මිලියන 6.2 ක් බව සඳහන්.

ඒ අනුව එහි 12.9% ක වර්ධනයක් මෙම වසරේදී අපේක්ෂා කෙරෙන බවයි අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news