පටක රෝපණය සඳහා ඉදිකළ ජල මාධ්‍ය රෝපණ මධ්‍යස්ථානය විවෘත කෙරේ

 03/10/2018 - 12:32
46 reads

ජලජ පැලෑටි වගාව ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් පටක රෝපණය සඳහා ඉදි කළ ජල මාධ්‍ය රෝපණ මධ්‍යස්ථානය අද විවෘත කෙරුණා.
කුරුණෑගල, රම්බඩගල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති මෙම මධ්‍යස්ථානය තුළින් පටක රෝපණය වේගවත්ව සිදු කිරීමට නියමිතයි.
දකුණ - නැගෙනහිර, වයඹ සහ ඊසාන මුහුදු තීරයන් ජලජ පැලෑටි වගාව සඳහා උචිත බවට මේ වන විට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
2017 වසරේ ජලජ පැලෑටි මෙට්‍රික් ටොන් 52 ක් අපනයනය කර ඇති අතර ඉන් ලැබී ඇති ආදායම රුපියල් මිලියන 5 ඉක්මවන බව සඳහන්.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news