යුනියන් ඇෂුවරන්ස් වෙතින් නිර්මාණශීලි නව සේවාවන් රැසක්

 03/08/2018 - 12:30
13 reads

මෙරට විශාලතම රක්‍ෂණ සමාගම් අතරින් වසර 30 ක් පුරාවට ජනතාව වෙනුවෙන් අතිවිශිෂ්ඨ සේවාවක් ලබාදීමට කටයුතු කළ යුනියන් ඇෂුවරන්ස් නිර්මාණශීලි නව සේවාවන් රාශියක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

ජීවන වෙනසක බැඳීම ලෙසින් එම සේවාවන් ජනතාව වෙත සමීපකරවීමට නියමිතයි.

ජෝන් කීල්ස් සමූහ ව්‍යාපාරය යටතේ ඇති ශක්තිමත් ප්‍රාග්ධන පදනමකින් යුතු යුනියන් ඇෂුවරන්ස් මේ වන විට ජීවිත රක්‍ෂණ විසඳුම් පෙලක් නිර්මාණය කර ඇති බවයි එහි අලෙවි ප්‍රධානි කසුන් සමීර මහතා සඳහන් කරන්නේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news