යාපනයේ අල, මිල බස්සයි

 02/07/2018 - 13:43
45 reads

යාපනයේ අර්තාපල් නෙලීමේ කාලය ආරම්භ වීමත් සමග අර්තාපල් තොග මිල රුපියල් 50 ත් 60 දක්වා පහළ ගොස් තිබෙනවා.
ගොවීන් පවසන්නේ අර්තාපල් වගාව සඳහා දැරූ වියදමවත් මෙවර තමන්ට නොලැබි ඇති බවයි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news