සතොස වාර්තාගත ලෙස ලාබ ලබයි

 01/15/2018 - 13:32
2 reads

පාඩු ලබමින් තිබූ ලංකා සතොස පසුගිය වසර අවසන් වන විට රුපියල් බිලියනයක වාර්තාගත ලාභයක් ලැබූ බව කාර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුර්දින් මහතා පවසනවා.

මානව සම්පත් දායක්තවය, නාස්තියකින් තොරව නිවැරදිව සහ ඵලදායීව මෙහෙයුම් කටයුතුවලට යොදාගැනීම හේතුවෙන් රුපියල් බිලයන 2.8 ක මුදලක් ඉතිර කර ගැනීමට හැකි වූ බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදෙන්නේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news