සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ අපනයනකරුවන් 2000ක් බඳවාගැනීමට ව්‍යාපෘතියක්

 01/10/2018 - 14:22
10 reads

සුලු හා මධ්‍ය පරිමාණ අපනයනකරුවන් දෙදහසක් බදවා ගැනිමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇති බව අපනයනය සංවර්ධන මණ්ඩලය පවසනවා.
දිවයිනපුරා සිටින සුලු හා මධ්‍ය පරිමාණ නිෂ්පාදකයින්ට ඒ සදහා අයදුම් කල හැකි බවයි එම මණ්ඩලය පවසන්නේ.
නිෂ්පාදකයින්ට සිය නිෂ්පාදන සඳහා අන්තර්ජාතික වෙළද පොලක් හදුන්වා දීම මෙන්ම ව්‍යාපාරිකයින් සවීබල ගැන්විම මෙහි අරමුණයි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news