වෙළෙඳපළේ පොල් හිගයක්

 01/08/2018 - 12:19
8 reads

පොල් මිල ඉහළ යෑමත් සමඟ වෙළෙඳපොළේ පොල්වල හිගයක් මතුව තිබෙනවා.

වෙළෙඳුන් පවසන්නේ පොල් සදහා උපරිම මිලක් නියම කලද එම මිලට පොල් ලබාදීම සිදුකළ නොහැකි බවයි.

පසුගිය දිනවලදී පොල් මිල ඉහළ යෑමත් සමඟ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් පොල් සදහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කළා.

වෙළෙඳපොලේ මේ වනවිට ඇති පොල් හිගයට මෙම උපරිම මිල හේතුවක් වි ඇති බවටයි වෙළෙඳුන් චෝදනා කරන්නේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
coconut