පොල් ඉඩම් කැබලි කිරීම පාලනයට නව නීති

 01/04/2018 - 21:34
9 reads

පොල් ගැටළුව විසඳීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ගෙන ඇති බව පොල්වගා කිරීමේ මණ්ඩලය පවසනවා.
එහි එක් පියවරක් ලෙස පොල් ඉඩම් කැබලි කිරීම පාලනයට නව නීති ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වන බවයි  මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.
පොල් මිල ඉහළ යාමට පොල් ඉඩම් කැබලි කිරීම හේතුවක් වී  ඇති බව සඳහන්.

මේ අතර පසුගිය වසරේදී පොල් ඵලදාවෙන් රුපියල් මිලියන 2700ක පමණ අදායමක් ලැබි ඇතැයි ද  පොල්වගා කිරීමේ මණ්ඩලය පවසනවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
New laws
coconut cultivation