ශ්‍රි ලංකාව සහ සිංගප්පුරුව අතර බදු ගිවිසුම සංශෝධනය කරයි

 01/03/2018 - 12:43
14 reads

වෙළඳාම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රි ලංකාව සහ සිංගප්පුරුව අතර බදු ගිවිසුම සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

සිංගප්පූරුවේ දේශීය ආදායම් බදු සේවා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ නව ගිවිසුමේ ලාභාංශ සහ බදු ගෙවීම් සඳහා රඳවා ගැනීමේ බදු අනුපාත අඩු කර ඇති බවයි.

එමෙන්ම  දෙරට අතර වෙළද ගිවිසුමට අදාල විධි විධාන රැසක් සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news