ඌවට ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් කිරි එළදෙනුන් සියයක්

 12/26/2017 - 14:26
13 reads

ඌව පළාතේ කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා කිරි එළදෙනුන් සිය දෙනෙකු ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් ආනයනය කර තිබෙනවා.

එක් කිරි එළදෙනකයේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 4කට අධිකයි.

ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සහ ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම යන අමාත්‍යාංශ ඒකාබද්ධව මෙම වැඩපිළීවලෙ දියත් කිරීමට සැළසුම් කර තිබෙනවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news