මා දැල් ඇදීමට ට්‍රැක්ටර් වින්ච්

 12/16/2017 - 14:52
92 reads

මා දැල් කර්මාන්තයේ යෙදෙන ධීවර කාර්මිකයින් මුහුණ පා සිටින ප්‍රධාන ගැටලු‍වක් වන ශ්‍රමික ඌනතාවයට පිළියමක් ලෙස මා දැල් ගොඩට ඇදීම සඳහා ට්‍රැක්ටර් යන්ත්‍රවලට සවි කරන වින්ච් උපකරණය භාවිතා කිරීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය අවසර ලබා දී තිබෙනවා.

ට්‍රැක්ටර් යන්ත්‍රවලට සවි කරන වින්ච් උපකරණය මගින් අඩු ශ්‍රමයකින් මාදැල් ගොඩට ඇදීමට හැකියාව පවතිනවා.

මේ සඳහා අවසර ලබා දෙන ලෙස අවස්ථා කිහිපයක දී ධීවරයින් අමාත්‍යංශයෙන් ඉල්ලීම් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

නමුත් ට්‍රැක්ටර් යන්ත්‍ර භාවිතය නිසා මුහුදු වෙරළට හානි සිදුවීම හේතුවෙන් මෙතෙක් ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දී තිබුණේ නැහැ.

ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම් සළකා බලමින් දැඩි කොන්දේසි යටතේ වින්ච් උපකරණයට අනුමැතිය ලබා දීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

                                           

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
winch
tractor