ලංකාවේ ප්‍රථම කකුළුවන් වගා කිරීමේ නගරයේ ඉදිකිරීම් අද ඇරඹේ

 12/14/2017 - 15:06
174 reads

මෙරට ප්‍රථම කකුළුවන් වගා කිරීමේ නගරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අද ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

හම්බන්තොට, රැකව ප්‍රදේශයේ මෙම නගරය ඉදිකෙරෙන බව  ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

අදියර දෙකක් යටතේ ඉදි කිරීමට යෝජිත මෙහි පළමු අදියර සඳහා රුපියල් මිලියන සියයක මුදලක් ඇස්තමේන්තු කර තිබෙනවා.

අපනයනය කිරීම සඳහා කකුළුවන් නිෂ්පාදනය කිරීම මෙම නගරයේ අරමුණ බව  ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news