පොල් මද ආනයනය කිරීමට අවසර

 12/13/2017 - 12:22
44 reads

පොල් මද ආනයනය සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය පවසනවා.

එහි සභාපති කපිල යකන්දාවල මහතා පෙන්වාදෙන්නේ රටේ පොල් හිඟයට විසඳුමක් ලෙස මෙලෙස පොල් මද ආනයනය කිරීමේ තීරණය ගත් බවයි.

මේ සඳහා කැමැත්ත පළ කරන පුද්ගලයින් සඳහා පොල් මද ආනයනය කිරීමට හැකියාවක් පවතින බව පොල් සංවිධන අධිකාරිය නිවේදනයක් නිතුත් කරමින් සඳහන් කරනවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news