පොල් සඳහා පාලන මිලක් පැනවීමේ තීරණයක්

 12/05/2017 - 12:48
46 reads

වෙළදපොළේ ඉහළ ගොස් ඇති පොල් සඳහා පාලන මිලක් පැනවීමට ජීවන වියදම් කමිටුව තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව රුපියල් 75ක පාලන මිලක් යටතේ මින් ඉදිරියට වෙළදසැල් හිමියන් පොල් අලෙවි කළ යුතුයි.
දැනට වෙළදපොළේ පොල් ගෙඩියක් රුපියල් 90ත්, 100ත් අතර මිලකට අලෙවි වන බවයි  පාරිභෝගිකයන් පවසන්නේ.
රජයේ පාලන මිල ඉක්මවා පොල් අලෙවි කරන වෙළදසැල් සොයා පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය වැටලීම් ද ආරම්භ කර තිබෙනවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news