කාර්මික හා පුහුණු ආයතන 740ක් ලියාපදිංචි වෙයි

 12/04/2017 - 13:59
44 reads

වසරේ මුල් මාස 06 අවසන් වනවිට කාර්මික වෘත්තීය අධ්‍යාපන හා පුහුණු අංශ යටතේ ආයතන 740ක් ලියාපදිංචි වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

ඊට රාජ්‍ය ආයතන 142ක් ඇතුළත්.

පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන 598ක් ද ඊට අයත් බවයි මහ බැංකුව සඳහන් කළේ.
 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Industrial and training institutions