දුම්රිය සේවය නගා සිටුවීමට ක්‍රියාමාර්ග රැසක්

 11/21/2017 - 13:51
6 reads

දුම්රිය සේවය නගා සිටුවීම සදහා ඉදිරියේ දී ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ගන්නා බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ අනුව ඉදිරියේ දී නව දුම්රිය එන්ජිං සහ මැදිරි කට්ටල විශාල ප්‍රමාණයක් ආනයනය කිරීමට අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇති බවයි අමාත්‍ය අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පැවසුවේ.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news