ගාල්ලේ කිතුලට දිරිගැන්වීමක්

 11/18/2017 - 15:46
8 reads

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කිතුල් කර්මාන්තයේ යෙදෙන ජනතාව දිරිගැන්වීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශය  පවසනවා.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්කයේ බහුලව කිතුල් කර්මාන්තය  සිදු කරන ප්‍රදේශ 35ක ජනතාව වෙනුවෙන් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇති බව සඳහන්.

එහිදී කිතුල් කර්මාන්තයේ යෙදෙන ජනතාව නව තාක්ෂණය සඳහා හුරු කිරීම මෙන්ම නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබා දෙනු ඇති.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Jaggery
hunny
Kitul
Galle
Caryota urens