නිෂ්පාදන සහ කර්මාන්ත අංශවල ධාරිතාවය ඉහළ යයි

 11/14/2017 - 14:38
5 reads

2016 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මස නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව 2017 වසරේ එම කාලය තුළ නිශ්පාදන සහ කර්මාන්ත යන අංශවල ධාරිතාවය ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

එය සියයට 6ක ඉහළයාමක් පෙන්නුම් කරන බවයි ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

ඒ අනුව 2016 සහ 2017 යන වසරවල පිළිවෙලින් එම දර්ශකවල දත්ත 101.6 සහ 107.7 යන අගයන්වල සටහන් වී තිබෙනවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news