විදුලි සංදේශ අංශයේ ඉහළ ක්‍රියාකාරීත්වයක්

 11/12/2017 - 15:06
12 reads

වසරේ පළමු අර්ධය තුළ විදුලි සංදේශ අංශයේ ඉහළ ක්‍රියාකාරීත්වයක් පෙන්වන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

පෙර වසරේ එම කාළපරිච්ඡේද හා සැසදීමේදී ජංගම දුරකතන සම්බන්ධතා ප්‍රමාණය ඉහළ ගොස් ඇති බව සඳහන්.

මේ අතර රැහැන් සහිත ස්ථාවර දුරකතන සම්බන්ධතා සංඛ්‍යාව ද සියයට 2යි දශම 7 ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news