මාතර ගොවීන්ට මහ කන්නයට මිලියන 205ක්

 11/11/2017 - 14:10
5 reads

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වී වගා කරන ගොවීන් සඳහා මහ කන්නයේ වගා කටයුතු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 205ක මුදලක් ගොවීන්ගේ ගිණුම් වලට බැර කිරීමට නියමිත බව ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය පවසනවා.

මාතර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ කීර්ති අබේසිංහ මහතා සඳහන් කරන්නේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවිජනසේවා බලප්‍රදේශ 22 හි කුඹුරු අක්කර 41000ක් වගා කිරීම සඳහා ගොවීන් තිස් දහසකට මෙම පොහොර සහනාධාර මුදල් ලබාදීමට නියමිත බවයි.

මෙවර අදියර තුනක් යටතේ සහනාධාර මුදල් ලබාදෙනු ඇති.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Paddy
Cultivation
Maha Season
matara