කුඩා තේ වතු හිමියන් 200කට මිලියන 6.5ක රක්ෂණ වන්දි

 11/10/2017 - 17:33
5 reads

කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් කුඩා තේ වතු හිමියන් 200 දෙනෙකු වෙත රුපියල් මිලියන 6.5ක් වටිනා රක්ෂණ වන්දි මුදල් ප්‍රතිලාභ බෙදා දී තිබෙනවා.

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවින් දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බත්තරමුල්ල කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේදී  එම රක්‍ෂණ වන්දි මුදල් ලබා දී ඇති බව සඳහන්.

'වැවිලි සවියෙන් - තවත් සවියක්' වැඩසටහන යටතේ තේ ශක්ති රක්ෂණ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරමින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වනවා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Tea