ලෝක වෙළෙඳ පොලේ රන් මිලෙහි වෙනසක්

 11/06/2017 - 16:16
177 reads

ලෝක වෙළඳපොලේ රන් මිලේ සුළු අඩුවීමක් පසුගිය සති අන්තයේදී වාර්තාවුණා.

ඒ අනුව රන් අවුන්සයක මිල සටහන් වූයේ ඇමරිකානු  ඩොලර් 1271.90 ක් ලෙසයි.

මීට පෙර රන් අවුන්සයක මිල ඇමරිකානු  ඩොලර් 1274.90 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news