හෙක්ටයාර පන්දහස් පන්සියයක යළි තේ වගා කෙරේ

 11/04/2017 - 15:29
53 reads

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ කුඩා තේ හා රබර් වතු පුනර්ජීවන වැඩසටහන යටතේ ඉදිරි තෙවසර තුළ දී හෙක්ටයාර පන්දහස් පන්සියයක යළි තේ වගාකිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ගාල්ල, මාතර, බදුල්ල, මහනුවර සහ නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික්කවල මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක බව සඳහන්.

ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 5518ක්.
 

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news