මත්ස්‍යයන් එක්ලක්‍ෂ විසිදහසක් කාසල්රී ජලාශයට මුදාහැරේ

 11/03/2017 - 15:00
46 reads

මත්ස්‍යයන් එක්ලක්‍ෂ විසිදහසක් කාසල්රී ජලාශයේ ආරක්‍ෂිත දැල් කූඩු 6 කට මුදාහැරීම සිදු කර තිබෙනවා.

ජාතික ජල ජීවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ පාලනය වන නුවරඑළිය මත්ස්‍ය අභිජණන මධ්‍යස්ථානයේ බෝකරන ලද මත්ස්‍යයින් එලෙස මුදා හැර ඇති බව සඳහන්.

මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් සහ වතුකරයේ ජනතාවට අඩු මිලට මාළු මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඇති කිරීමේ අරමුණින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි නුවරඑළිය ජාතික ජල ජීවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කළේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news