භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර නිකුතුවක් ඔක්තෝම්බර් මස 30 වැනි දින නිකුත්වේ

 10/26/2017 - 12:57
12 reads

රුපියල් මිලියන විසිපන් දහසක  භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර නිකුතුවක් ඔක්තෝම්බර් මස 30 වැනි දින නිකුත් කරන බව ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

මෙම බැදුම්කර නිකුතුව කාණ්ඩ 2 ක් යටතේ සිදු කෙරෙන බවයි ශ්‍රි ලංකා මහබැංකුව නිවේදනය කරන්නේ.

ඒ අනුව මාස 28 සහ වසර 7 ඉක්ම වු කාලයක් සදහා මෙම භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කරනු ඇති.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news