ගංවතුරෙන් රත්නපුරයේ මැණික් කර්මාන්තයත් අඩාලයි

 06/03/2017 - 08:43
326 reads

පැවති අයහපත් කාළගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ මැණික් කර්මාන්තය මේ වන විට අඩාලවී තිබෙන බව මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පවසනවා.

එහි රත්නපුර ප්‍රාදේශිය කාර්යාලයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ කනිශ්ක අබේනායක මහතා NEWS24 වෙත  කියා සිටියේ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු පතල් ස්ථාන මෙන්ම උපකරණ ද  විනාශ වී ඇති බවයි.