මොණරාගල දෙහි වගාව විනාශයට

 03/24/2018 - 10:54
43 reads

දැඩි වියළි කාලගුණය හමුවේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වගා කර ඇති දෙහි වගාවන් සියල්ලක්ම පාහේ මේ වන විට විනාශ වෙමින් පවතින බව ගොවීන් පවසනවා.

මේ දින වල දෙහි අස්වනු නේලීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබුණද නිසි පරිදි අස්වනු නොමැති බවත් දෙහි ශාක විශාල ප්‍රමානයක් විනාශ වී ඇති බවත් ගොවීන් පෙන්වා දෙනවා.

තවමත් නිසි පරිදි වැසි නොලැබිම නිසා තමන්ට ඉදිරියේදී  දෙහි වගාවෙන් ඉවත් වීමට සිදු වනු ඇති බවයි ගොවීන් පවසන්නේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
lemon
Monaragala