සංචාරක ඉන්දීය කාන්තා කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අතර දෙවන තරගය අද ගාල්ලේදී

8

සංචාරක ඉන්දීය කාන්තා කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අතර දෙවන එක් දින ක්‍රිකට් තරඟය අද පැවැත්වෙනවා.
තරඟය පෙරවරු 10 ට ගාල්ල අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි.
දෙරට අතර පසුගිය දා පැවති පළමු එක්දින තරඟයෙන් කඩුළු 9 ක ජයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණේ ඉන්දීය කාන්තා කණ්ඩායමයි.

Your Comments