නව නිපැයුම් 314ක ශ්‍රී ලංකා හිමිකරුවෝ මෙන්න

142

‘සහසක් නිමැවුම්’ ජාතික නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය හා තරඟය සැප්තැම්බර් 14 සිට 16 දක්වා, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන හා සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේදී කොමසාරිස් ආචාර්ය සී. මහේෂ් එදිරිසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා.
එහිදී ක්ෂේත්‍ර 14ක් යටතේ නව නිපැයුම් 314ක් ප්‍රදර්ශනය කෙරුණා.

ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම

1979 අංක 53 දරණ ශ්‍රී ලාංකික නව නිපැයුම්කරුවන් දිරිගැන්වීමේ පනත මඟින් ස්ථාපිත කර ඇති ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම වර්තමානයේ විද්‍යා, තාක්ෂණල පර්යේෂණ, නිපුණතා, සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මකයි.

කොමිසමේ අරමුණු

සමස්ථ දිවයිනම ආවරණය කරමින් ක්‍රියාවට නැංවෙන අතර වාණිජකරණය වූ නිර්මාණ මෙන්ම පොදු ජනතාව නියෝජනය වන විවෘත අංශයේ නව නිර්මාණ ද පාසල්, විශ්වවිද්‍යා, හා තෘතියික අධ්‍යාපන ආයතන අංශ වශයෙන් සෑම තලයකම නිර්මාණශීලීන් වෙනුවෙන් සහයෝගය ලබා දෙන ආයතනයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම දැක්විය හැකියි.

‘සහසක් නිමැවුම්’

ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන ජාතික නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය ‘සහසක් නිමැවුම්’ ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

නව නිපැයුම් විශාල ප්‍රමාණයක් එක ප්‍රදර්ශනයකදී එළි දක්වමින් සමාජගත කිරීම මඟින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තුළ දේශීය නව නිපැයුම් කෙරෙහි නැඹුරුවක් ඇති කරමින් ඒ ඔස්සේ නවෝත්පාදන සංස්කෘතියක් බිහි කිරීම අරමුණු කරගනිමින් ‘සහසක් නිමැවුම්’ සංකල්පය ක්‍රියාවට නංවනු ලැබුවා.

මෙවර ප්‍රදර්ශනය සඳහා නව නිපැයුම් 314ක් හඳුනා ගත් අතර, තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍ර 14ක් ඔස්සේ ‘දසිස්’ කුසලානය දක්වා ජයග්‍රහණ රාශියක් හිමි කර ගැනීමේ අවස්ථාව නව නිපැයුම්කරුවන්ට හිමි වූවා.

ප්‍රදර්ශනය හා තරඟය කොළඹ 10, ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවතේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන හා සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේ (SLECC) දී සැප්තැම්බර් 14 සිට 16 දක්වා පැවැත්වුණා.

‘සහසක් නිමැවුම්’ ජාතික ප්‍රදර්ශනයට නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමට සුදුසුකම් ලබන ලද්දේ කොමිසම විසින් දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි පැවැත්වූ පළාත් නව නිපැයුම් තරඟවලින් උපරිම කුසලතා දැක්වූවන් වීම විශේෂයක්.

පළාත් 9 නියෝජනය වන පරිදි විවෘත,වාණිජකරණ, විශ්වවිද්‍යාල හා තෘතීයික අධ්‍යාපන ආයතන සහ පාසල් යන අංශයන් ඔස්සේ නව නිපැයුම්කරුවන් ‘සහසක් නිමැවුම්’ ජාතික නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනයට සුදුසුකම් ලබා තිබුණා

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව විසින් ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථාන මට්ටමින් පවත්වන ලද නව නිපැයුම් තරඟාවලියෙන් කොමිසමේ නිර්ණායක මත පදනම්ව තෝරා ගැනුණු නව නිපැයුම් ද මෙම ජාතික නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනයට සුදුසුකම් ලබා තිබූ අතර විනිශ්චය කටයුතු සිදු කරන ලද්දේ කොමිසම විසින්.

ජාතික ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වීමේ පරමාර්ථ

  1. ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ නව නිර්මාණාත්මක හැකියාවන් හා දක්ෂතාවයන් විදහා දැක්වීමට හා ඇගයීමට පසුබිම නිර්මාණය කිරීම.
    2. නව නිපැයුම් වාණිජකරණයට අවස්ථාව සලසා දීම.
    3. ජනතා ආකර්ෂණය ලබා ගැනීම ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාව තුල නව නිපැයුම් සංස්කෘතියක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
    4. විශ්වවිද්‍යාල හා තෘතියික අධ්‍යාපන ආයතන අංශයේ සහ පාසල් අංශයේ නව නිර්මාණකරුවන් දිරිමත් කිරීම.

තරඟය පැවැත්වූ ආකාරය
ප්‍රධාන අංශ 04ක් යටතේ.එනම්,
1.විවෘත අංශය
2. වාණිජකරණ අංශය
3. විශ්වවිද්‍යාල හා තෘතියික අධ්‍යාපන ආයතන අංශය
4. පාසල් අංශය

එම සෑම අංශයක්ම යටතේ පහත දක්වා ඇති තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍ර ඇතුළත් වන අතර, ඉදිරිපත් කරන නව නිර්මාණ ද ඒ ඒ ක්ෂේත්‍ර අනුව ඇගයීමට ලක් කෙරුණා.
■ මහජන ආරක්ෂාවල සුභසාධනය හා ජාතික ආරක්ෂාව
■ ආහාර තාක්ෂණය
■ සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව
■ භෞතික විද්‍යාව
■ රසායන විද්‍යාව
■ වෛද්‍ය විද්‍යාව හා ඖෂධවේදය
■ පොදු කර්මාන්ත හා යටිතල පහසුකම්
■ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
■ ව්‍යවහාරික විද්‍යා හා තාක්ෂණ
■ පරිසර සංරක්ෂණය
■ ඉංජිනේරු විද්‍යාව
■ කෘෂිකර්මය
■ බලශක්තිය
■ ප්‍රවාහනය

මෙලෙස ඉදිරිපත්වූ නිර්මාණ එක් එක් තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රය සඳහා විශේෂිත විනිසුරු මඩුල්ලක් වෙතින් විනිශ්චයට ලක් කෙරුණු අතර, ජයග්‍රාහී නව නිපැයුම් සඳහා සුවිශේෂ ත්‍යාගයන් 2018 ඔක්තෝබර් 26ට යෙදෙන ජාතික නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ දිනය සැමරීමේ උළෙලේදී පිරිනැමීමට නියමිතයි.

ජයග්‍රහණ හා ‘දසිස්’ සම්මාන

‘දසිස්’ යනු නව නිපැයුම් පරපුරේ පෙරළියක් වූ දඬුමොණරය නිර්මාණය කළ රාවණා රජුට අන්වර්ථ නාමයක් වන අතර, එය නූතන නව නිපැයුම් සමඟ ඉතිහාසය යා කරන්නා වූ පෞරාණික වටිනාකමක් ලෙස අර්ථ දැක්විය හැකිය.

ප්‍රධාන තරඟ අංශ හතරෙන් වෙන වෙනම තෝරා ගැනෙන හොඳම නව නිපැයුම සඳහා එම තරඟ අංශයේ ‘දසිස්’ සම්මාන පිරිනමනු ලබයි.

■ වාණිජකරණ අංශය සඳහා ‘දසිස්’ කුසලානය, සහතික පත්‍රය හා රුපියල් 800,000ක මුදල් ත්‍යාග පිරිනමනු ලැබේ.
■ විශ්වවිද්‍යාල හා තෘතියික අධ්‍යාපන ආයතන අංශය සහ විවෘත අංශය සඳහා ‘දසිස්’ කුසලානය, සහතික පත්‍රය හා රුපියල් 750,000ක මුදල් ත්‍යාග වෙන් වෙන් වශයෙන් පිරිනැමෙයි.
■ පාසල් අංශය සඳහා ‘කණිෂ්ඨ දසිස්’ සම්මානය පිරිනැමෙන අතර රුපියල් 200,000ක මුදල් ත්‍යාගයක් හා සහතික පත්‍රයක් හිමිවේ.
■ සියළු තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයන් (14) ආවරණය වන පරිදි වාණිජකරණ, විවෘත, විශ්වවිද්‍යාල හා තෘතියික අධ්‍යාපන ආයතන සහ පාසල් යන අංශයන් සඳහා වෙන් වෙන් වශයෙන් රන්, රිදී සහ ලෝකඩ සම්මාන දිනා ගන්නා නව නිපැයුම් සඳහා පිළිවෙලින් මුදල් ත්‍යාග, පදක්කම් හා සහතික පත්‍ර පිරිනැමේ.
■ පාසල් නව නිපැයුම්කරුවන් දිරි ගැන්වූ ගුරුභවතුන් සඳහා විශේෂ සම්මාන හිමිවේ.

ජාත්‍යන්තර නව නිපැයුම් තරඟ සඳහා අවස්ථාව

‘සහසක් නිමැවුම්’ ජාතික නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය හා තරඟයේදී ජයග්‍රහණය කළ නව නිපැයුම්කරුවන් හට ඉදිරි වර්ෂයන්හි දී පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර නව නිපැයුම් තරඟ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වීමේ සුවිශේෂ වරප්‍රසාදය ද හිමි වේ.

අඛණ්ඩව නව නිපැයුම් සඳහා යොමු වන රටවල් ලෝකයේ දැවැන්ත ආර්ථිකයන්ට උරුමකම් කියනා අතර නිරන්තරයෙන් නව භාණ්ඩ හා සේවා හඳුන්වා දෙයි.

ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අප ද නව නිර්මාණ බිහි කිරීම තුළින් රටේ ආර්ථිකය සවිමත් කිරීමට පෙරමුණ ගන්නේ නම් එය දේශීය නවෝත්පාදන ආර්ථිකය හරහා ලෝකය විනිවිද දකින දැවැන්ත පියවරක් වනවා නිසැක ය.

ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම

විද්‍යා,තාක්ෂණ, පර්යේෂණ, නිපුණතාල සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය
අංක 46 – 48,
කොටා පාර,
කොළඹ 08.

දුරකථන – 0112676650
ෆැක්ස් – 0112676646
ඊමේල් – info@.gov.lk
වෙබ් – www.slic.gov.lk

 

Your Comments