හක්කපටස් කෑ මඩු අලියා මරුට
(වවුනියාව - මාධව කුලසූරිය)

12

හක්කපටස් හේතුවෙන් තුවාල ලබා මන්නාරම මඩු, පරසන්කුලම, පෙරියවලයන්කඩ්ඩු රක්ෂිත ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි  අලියා මියගොස් තිබෙනවා.
මඩු වනජිවි දෙපාර්ත‍මේන්තු කාර්යාල නිළධාරීන් පැවසුවේ ඊයේ (29) අලියා හක්කපටස් හේතුවෙන් තුවාල ලබා සිටින බවට  පසුගිය 27 වැනිදා මන්නාරම මඩු 20 වන සිංහ රෙජ්මේන්තු හමුදා නිළධාරීන් විසින් වනජිවි දෙපාර්තමේන්තු නිළධාරීන් වෙත දැනුම්දී තිබුණා.
වනජිවි නිළධාරීන් අලියා ට ප්‍රතිකාර ලබා දීමට පැමිණෙන විටත් සත්වයා ඉතා දුර්වල තත්වයේ පසුවූ බව සඳහන්.

ප්‍රදේශයේ අලි තර්ජනයෙන් මිදීමට කිසියම් කණ්ඩායමක් තැබු හක්කපටස් සහිත ආහාරයක් ගැනීමෙන් මුඛය තුවාල වීමෙන් අලියාට ආහාර ගැනීමට නොහැකිවී දැඩි ලෙස දුර්වලවී තිබෙනවා.

 

Your Comments