නිදහස් පක්ෂයට නව සංවිධායකවරු

38

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නව සංවිධායකවරු කිහිපදෙනෙකු පත් කර තිබෙනවා.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ බෙලිඅත්ත ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නව සංවිධායකවරයා ලෙස නීතිඥ උපාලි මොහොට්ටි මහතා පත්කෙරුණා.

මුල්කිරිගල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නව සංවිධායකවරයා ලෙස පත් කෙරුණේ එච්.ඩබ්. ගුණසේන මහතායි.

අද (13) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙතින් මොවුන් පත්වීම් ලිපි ලබා ගත්තා.

Your Comments