විරෝධයට බස් ‘වැලට’ යයි

74

ස්ථානීය දඩ මුදල් පත්‍රිකාවට විරෝධය පළ කරමින් පෙරේදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ ආරම්භ කළ වැඩවර්ජනය අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියා මාර්ගයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලංකා පෞද්ගලික ප්‍රවාහන සේවක සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි ලේකම් සුමිත්‍ර කුමාරදාස මහතා කියා සිටියේ ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සියලු බස් රථ එකක් පිටුපස එකක් ගමන් කරමින් එම වෘත්තිය සමිති ක්‍රියා මාර්ගය සිදු කරන බවයි.

Your Comments