වැසි සහ සුළඟේ වැඩිවීමක්

12

අද සිට දිවයිනේ, නිරිත දිග කොටසේ, වැසි තත්ත්වයේ සහ සුළගේ තරමක වැඩිවීමක් අපෙක්ෂා කරන බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
මේ හේතුවෙන් එහි ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇගවීමේ මධ්‍යස්ථානය ඊයේ සිට හෙට දක්වා බලපැවැත්වෙන පරිදි අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනයක් ද නිකුත් කළා.
කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ පුහුණු හා දැනුවත්කිරීම් භාර අධ්‍යක්ෂක අතුළ කරුණානායක මහතා සඳහන් කළේ මධ්‍යම, සබරගමුව, බස්නාහිර, දකුණ වයඹ සහ ඌව පළාත්වලත් අම්පාර සහ මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කවලත් තරමක තද සුළං ඇති විය හැකි බවයි.

Your Comments