“බඩු මිල වැඩි කළේ ගම සංවර්ධනයට “

12

ඇතැම් භාණ්ඩවල මිල ඉහළ දැමීමට සිදුව ඇත්තේ සංවර්ධනය ගමට ගෙන යාමට බව අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසනවා.
කෙසේ වෙතත් ඇතැම් පිරිස් රජයේ සංවර්ධන වැඩපිලිවෙල සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ඇගයීමක් නොකරන බවයි අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පැවති උත්වයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා.

Your Comments