සයිටම් විරෝධයෙන් පාර්ලිමේන්තු පාර වැසේ

8

සයිටම් විරෝධී විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව දෙසට පිවිසෙන මාර්ගය පොල්දූව මංසන්දියෙන් වසා දමා තිබෙනවා. රථ වාහන රියදුරන් සහ මහජනතාව විකල්ප මාර්ගයන් භාවිත කරන ලෙසයි පොලිසිය ඉල්ලා සිටින්නේ.

 

Your Comments