පැෆරල් සංවිධානයෙන් කතානායකට ලිපියක්

9

පළාත් සභා සීමානීර්ණ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මතවීම ප්‍රමාදවීම සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයා වහා අවධානය යොමු කළ යුතු බව පැෆරල් සංවිධානය පවසනවා.
එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයා වෙත ලිඛිතව දැනුම්දීමට නියමිත බවයි.

Your Comments