අතුරුදන් වූ Interpol ප්‍රධානියා චීන අත්අඩංගුවේ

23

අතුරුදන්ව සිටි බව කියන ජාත්‍යන්තර පොලීසියේ ප්‍රධානියා තමන් භාරයේ සිටින බව චීනය තහවුරු කර තිබෙනවා.
එරට දූෂණ විරෝධී ආයතනය විසින් ඔහුට එරෙහිව පරීක්ෂණ පවත්වන බවයි චීනය සදහන් කර ඇත්තේ.
ඒ ඔහු නීති උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කර ඇති බව පවසමින්.
මෙන්ග් හොන්ග්වෙයි නම් චීන ජාතික ජාත්‍යන්තර පොලිස් ප්‍රධානිය පසුගිය 25 වනදා ප්‍රංශයේ සිට චීනය බලා පිටත්ව යන අතරතුරදීයි අතුරුදන් වූ බවට වාර්තා වී තිබුණේ.
මේ වන විට ඔහු සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වීම සදහා වන ලිපිය ද ජාත්‍යන්තර පොලීසිය වෙත යොමු කර තිබෙනවා.

Your Comments