සහන් අතුරුදන් ! හෝඩුවාවක් නැහැ !
(බළන්ගොඩ - රෝහණ වසන්ත)

48

බළන්ගොඩ සමනලවත්ත ප්‍රදේශයේ දස හැවිරිදි පිරිමි දරුවෙකු අතුරුදන් වී මාස දෙකක පමණ කාලයක් ගතව ඇතත් ඒ පිළිබඳ  කිසිදු  තොරතුරක් සොයා  ගැනීමට නොහැකි වූ බව බළන්ගොඩ පොලීසිය පවසනවා.
පසු ගිය  ජුලි මස 20 වන දින දරුවා පාසල නිම වී නිවසට පැමිණ දර කැඩීමට ගිය පියා සෙවීමට ගොස් තිබුණා.
ඉන් පසු දරුවා අතුරුදන්ව ඇති බවටයි පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇත්තේ.
සහන් කුමාර ධර්මසිරි නම් දරුවා අතුරුදහන් වී මුල් දින කිහිපය  තුළ පොලීසිය, හමුදාව එක්ව ප්‍රදේශය පුරා සොදිසි මෙහෙයුම් කළත් කිසිදු තොරතුරක් ලබා ගැනීමට හැකිව නැහැ.
පසුව පොලිස් නිල  සුනඛයන් ද යොදා පරික්ෂා කළත් හෝඩුවාවක් ලැබී නැහැ.
ඉන් පසු  හමුදාව සෝදිසි මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් ඉවත්ව තිබුණා.
ඉන් පසු බළන්ගොඩ පොලිසිය  පොලිස් කණ්ඩායම් කිහිපයක් යොදවා විමර්ශන ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.

Your Comments