නන්දිකඩාල් කලපුවේ වෙනසක්
වවුනියාව - මාධව කුලසූරිය

34

මුලතිව් වට්ටුවාකල් පාලම සහිත කලපු සීමාවේ මසුන් හදිසියේ මැ‍රී පාවෙමින් තිබෙන බව මුලතිව් වට්ටුවාකල් හා නන්දිකඩාල් කලපුවේ මසුන් අල්ලන මුලතිව් ධීවර ජනතාව පවසනවා.
ධීවර ජනතාව පැවසූවේ කලපුවේ මසුන් ටික දිනක සිට මැරී කලපු සීමාවේ ගොඩ ගැසී ඇති අතර, කලපුවේ මසුන් මැරී පාවෙන තත්වයක් දන්කට ඇති බවයි.
මීට පෙර වසරවලද නියං සමයේ කලපුවේ මසුන් මැරී පාවෙන තත්වයක් දක්නට ලැබුණ අතර, ප්‍රදේශයේ ධීවර ජනතාව පැවසූවේ නියං සමයේ තත්වය උග්‍ර වන බවයි.
සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මුලතිව් ධීවර පරීක්ෂක කාර්යාල නිළධාරීන්ගෙන් විමසීමේදී පැවසූවේ පවතින නියඟය හමුවේ කලපුවේ ජලය අඩු වි ඇති අතර, කලපුව වෙත ලුණු මිශ්‍ර ජලය ගලාඒමේ තත්වයක් හටගෙන ඇති බවයි.
ලුණු මිශ්‍ර ජලය කලපුව වෙත ඇදී ඒම හා කලපුවේ පවතින ජලය දැඩි ලෙස රත්වීම හේතුවෙන් ඊට ඔරොත්තු නොදෙන මසුන් මියගොස් ජලයේ පාවෙන තත්වයක් හට ගෙන ඇති බව මුලතිව් ධීවර පරීක්ෂක කාර්යාල නිළධාරීන් වැඩිදුරටත් පැවසුවා.
මසුන් මිය යාම වෙනත් විෂ මිශ්‍ර වීමකින් සිදුනොවන බවට මීට පෙර අනාවරණය වි ඇති බවද සඳහන්.
කලපුවේ මසුන් අල්ලන ධීවරයින් පැවසූවේ පවතින තත්වය හමුවේ තමන් දැඩි අසරණතාවට පත්ව සිටින බවයි.

Your Comments