ඉන්දුනීසියාවේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

42

ඉන්දුනීසියාවේ ඒකක 6.6ක් ප්‍රමාණයේ භූ කම්පනයක් හටගෙන තිබෙනවා.
ඊසාන දිග සුම්බාවා දිවයිනේ රබා නගරයට කිලෝමීටර 564ක් පමණ ගැඹුරින් කම්පනය හටගෙන ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.
කෙසේ වෙත්ත සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත්කර නැහැ.
පළමු කම්පනයෙන් පසු තවත් ප්‍රබල කම්පනයක් හටගෙන ඇති අතර පසු කම්පන කිහිපයක් ද වාර්තාවී තිබෙනවා.
ගොඩනැගිලි සහ මාර්ග කිහිපයකට හානි සිදුව ඇති බවටයි මේ වන විට වාර්තා වී ඇත්තේ.

Your Comments