පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල ඉහළට

38

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාක්මක වන පරිදි ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් දෙකකින් හා සූපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියලකින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව රුපියල් 155ක්ව පැවති ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල සිට රුපියල් 157ක්.
රුපියල් 129ක්ව පැවති සූපර් ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 130ක්.

අනෙකුත් ඉන්ධන වර්ගවල මෙලෙහි වෙනසක් සිදු නොවන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළා.

නව මිල සුත්‍රයට අනුව සෑම මසකම 10 වනදා ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබුණා.

Your Comments