ගුරුවරිය ගෝලයාට යැවූ SMS පිළිතුරු
බලන්ගොඩ රෝහන වසන්ත

99

සාමාන්‍ය  පෙළ  විභාගයේ   ඉංග්‍රීසි  ප්‍රශ්න  පත්‍රයට   ජංගම   දුරකනයක්   උපයෝගී කර ගනිමින්   එයට  ලැබෙන   කෙටි  පණිවිඩ   මාර්ගයෙන් පිළිතුරු  සපයමින්    සිටි බලන්ගොඩ   ප්‍රදේශයේ  බාහිර  අයදුම්කරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
බලංගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයෙන් ලද  පැමිණිල්ලකට අනුවයි  අත්අඩංගුවට ගනීම සිදු කර ඇත්තේ.

අයදුම්කරුට  කෙටි  පණිවිඩ   මගින් උපකාරක  පන්ති   පවත්වන   ගුරුවරියක් ජංගම  දුරකතනයට පිළිතුරු   එවා  ඇති බවට  අණාවරණය   වි  ඇති  අතර ඒ අනුව  ගුරුවරියද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි බලන්ගොඩ  පොලිසිය සඳහන් කළේ.

බලන්ගොඩ  ජෙයිලාන  විදුහලේ විභාග  මධ්‍යස්ථානයේ  ශාලා  අංක  3 හි දි ඉංග්‍රීසි   ප්‍රශ්න  පත්‍රය  සදහා පිළිතුරු  ලියමින්  සිටි මෙම බාහිර අයදුම්කරුගේ හැසිරීම  සම්බන්ධයෙන්  විභාග   නිරික්ෂණ නිළධාරිනින්ට සැකයක්  මතුව   ති⁣බෙනවා.

මේ  පිළිබඳ  ශාලාධිපතිට  දන්වා පරික්ෂා කිරීමේ දී සැකකරු විසින්   කකුල්  දෙකේ  ජංගම   දුරකතනයක්    සිරකරගෙන    ප්‍රශ්න   පත්‍රයට   පිළිතුරැ ලියන  ආකාරය දැකගත් බවයි පොලිසිය පැවසුවේ.

ජංගම   දුරකතනයට   කෙටි  පණිවිඩ  මගින්  ඉංග්‍රීසි   ප්‍රශ්නවලට  පිළිතුරු    ලැබි  ඇති   අයුරැ  විභාග   ශාලාධිපති   විසින් හදුනාගෙන තිබෙනවා.

අයදුම්කරු  විභාගය  ආරම්භකර   විනාඩි   විස්සකට පමණ පසුවයි විභාග  ශාලාවට  පැමිණ ඇත්තේ.

ජංගම   දුරකතනයක්  ලඟ තබාගෙන  ඉංග්‍රීසි   ප්‍රශ්න   පත්‍රයට   පිළිතුරු  සපයමින්  සිසුවා  සම්බන්ධයෙන්   වහාම   විභාග   ශාලාධිපතිවරයා විසින්  බලන්ගොඩ   කලාප   අධ්‍යක්ෂකවරයාට දදන්වා තිබෙනවා.

ඒ  අනුව   කලාප  අධ්‍යාපන   කාර්යාලයේ  සහකාර  විභාග අංශයේ   අධ්‍යක්ෂකවරිය  මේ  සම්බන්ධයෙන්     බලන්ගොඩ  පොලිසියට  පැමිණිලි    කළා.

 

Your Comments