වායු දුෂණයෙන් ඉන්දියාවේ මිලියන 1.24ක් මිය යයි

18

ඉන්දියාවේ වායු දුෂණය හේතුවෙන් පසුගිය වසර තුළ පුද්ගලයන් මිලියන 1.24ක්  මිය ගොස් ඇති බව අධ්‍යයන වාර්තාවකින් හෙළිව තිබෙනවා.

එම මරණ සංඛ්‍යාව වසරේ වාර්තා වු සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාවෙන්  සියයට 12.5ක්.

වායු දුෂණයෙන් මරණයට පත් වු පුද්ගලයන්ගෙන් සියයට 51කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වයස අවුරුදු 70ව ඉක්මවූවන්.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පසුගිය දිනෙක ප්‍රකාශ කර තිබුනේ ලොව වායු දූෂණයට ලක්වූ නගර අතුරෙන්  14ක් ම ඉන්දියාවට අයත් බවයි.

Your Comments