වසා දැමුණු මාර්ගය අඩි 10ක් පමණ ගිලා බසියි
(හැටන් - රංජිත් රාජපක්ෂ)

26

හැටන් බගවන්තලාව ප්‍රධාන මර්ගයේ නොර්වුඩ් නිව්වැලිගම ප්‍රදේශයේ කාසල්රි ජලාශයට ඉහලින් වු හැටන් බගවන්තලාව  හැටන් මස්කෙලිය සහ හැටන් බලංගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ  නායයාම සක්‍රියව ඇති ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොටසක් අඩි 10ක්  පමණ ගිලා බැස තිබෙනවා.

මේ අතර ප්‍රධාන මාර්ගය අසල නිවාස පහක් කාසල්රි ජලාශය දෙසට  කඩා වැටෙමින් පවතින බවද සඳහන්.

දින කිහිපයකට ප්‍රථම එම ප්‍රදේශයේ  නායයාම සක්‍රිය විමත් සමග එහි පදිංචි පවුල් පහකට අයත් සමාජිකයන් 23 දෙනෙකු ජාතික ගොඩනැලි ආයතනයේ නිර්දේශයක් මත නිවාසවලින් ස්ථිරවම ඉවත් කරනු ලැබුවා.

මාර්ගයේ එම කොටසේ  රථ වාහන ගමනා ගමනය සම්පුර්ණයෙන්  නතර කිරිමටයි  නොර්වුඩ් පොලිසිය පියවර ගත්තේ.

නායයාම සක්‍රිය වි ඇති ස්ථානය මගහැර යාමට, ඉහලින් තේ වත්ත ඔස්සේ  මගීන් ගමන් කරවිමටයි  පොලිසිය කටයුතු කර ඇත්තේ.

ප්‍රධාන මාර්ගය ගිලා බැසිමත් සමගම නොර්වුඩ්, බගවන්තලාව, මස්කෙලිය, නල්ලතන්නිය ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ ජන ජිවිතයට ගැටළු රැසක් මතුව තිබෙනවා.
 
නායයාම සක්‍රිය වි ඇති ස්ථානය නිරික්ෂණය සඳහා ඊයේ (15) එම ස්ථානයට පැමිණි කඳුරට නව ගම්මාන හා ප්‍රජා  සංවර්න අමාත්‍ය පලනි දිගම්බරම් මහතා, අවතැන් වු පවුල් 5 සඳහා නොර්වුඩ් ප්‍රදේශන්ම  සුදුසු ඉඩමක රජය මගින් නිවාස ඉදි කර දිමට කටයුතු කරන බවත්  දන්වාතිබෙනවා.

නායයාමෙන් අවතැන්වූවන් ඔවුන්ගේ ඥාති නිවස්වලට යොමු කර තිබෙනවා.

 

Your Comments