ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළයාම ගැන අවසාන නිවේදනයත් එයි

20

ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළයාම අනතුරුදායක මට්ටමක පවතින බව විද්‍යාඥයින් පවසනවා.
ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මෙය ගෝලීය උෂ්ණත්වය පිළිබඳ අවසන් නිවේදනය බවයි.
විද්‍යාඥයින්ගේ දත්තවලට අනුව පවතින අගයට වඩා සියයට 1.5 ක පමණ අගයකින් ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළයාමේ අවදානමක් පවතින බවටයි අනාවරණ වී ඇත්තේ.
වසර 03ක් පුරා කෙරුණු අධ්‍යයනයකින් අනතුරුව දකුණු කොරියාවේ පැවති විශේෂ හමුවකදී මෙම තොරතුරු අනාවරණ කර තිබෙනවා.

Your Comments