5.9 ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

19

හයිටි දිවයිනේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක් සිදුව තිබෙනවා.

එය ඒකක 5.9 ක ප්‍රබලත්වයකින් යුක්ත බවයි ඇමරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය සදහන් කළේ.

භූ කම්පනයෙන් පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

2010 වසරේ දී හයිටි දේශයේ 7.1 ප්‍රබලත්වයකින් යුක්ත භූ කම්පනයක් සිදුවූ අතර එහිදී පුද්ගලයින්  ලක්ෂ 2ක් පමණ මිය ගියා.

Your Comments