රුපියලේ අගය තවත් පහළට

8

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත සහ සටහනට අනුව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයක් වෙනුවෙන් මෙතෙක් ඉතිහාසයේ වාර්තා වූ වැඩිම රුපියල් අගය අද (18) දින වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු.157.8084 ක් හා විකුණුම් මිල රු.160.0082 ක් ලෙසයි වාර්තා වී ඇත්තේ.

අමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය 161 සීමාව පසුකර ගිය පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

Your Comments