ආදායම මදි ද? පසු අස්වනු හානිය වැඩියි නේ !

118

පසු අස්වනු හානිය වළක්වා ගන්නේ නම්, ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල ගොවීන්ගේ ආදායම කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ නැංවිය හැකි බව අන්තර් ජාතික සහල් පර්යේෂණ ආයතනය පවසනවා.
කොළඹ පැවති ජාත්‍යන්තර කෘෂිකාර්මික සමුළුව අමතමින් එහි ප්‍රධානී ආචාර්ය ජීන් බැලී මේ බව ප්‍රකාශ කළා.
එහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ තුන් වන ලෝකයේ රටවල පසු අස්වනු හානිය සියයට 40ක් තරම් ඉහළ අගයක් ගන්නා බවයි.
අතිරික්ත අස්වැන්න කල් තබා ගැනීම සඳහා සූර්ය බලයෙන් වියළීම වැනි සරල ක්‍රම භාවිතා කළ හැකි බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Your Comments