සෞභාග්‍යා කොවිඩ් -19 පුනරුද සහන ණය පහසුකමේ ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලය මාස 03 කින් දීර්ඝ කෙරේ

36

සෞභාග්‍යා කොවිඩ් -19 පුනරුද සහන ණය පහසුකමේ ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලය මාස 03 කින් දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවේ වසංගතය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් ව්‍යාපාර යළි නගා සිටුවීමේ අරමුණින්.

ඒ අනුව වාර්ෂිකව සියයට 4 ක පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ මාස හයක සහන කාලයක් ද ඇතුළත්ව මාස 24 ක් දක්වා ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලසීමාවක් ප්‍රථමයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා.

කෙසේ වෙතත්, කොවිඞ් -19 දෙවන රැල්ල හේතුවෙන් බොහෝ ණයලාභීන් අපේක්ෂා කළ පරිදි තම ව්‍යාපාර යථා තත්ත්වයට පත්කර ගැනිමේ දී දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන බවයි නිරීක්ෂණය වී ඇත්තේ.

ඒ හේතුවෙන් ණය සඳහා අදාළ සහන කාලය, ලිඛිත ඉල්ලීමක් කරනු ලබන ණයලාභීන් සඳහා තවත් මාස 3 කින් දීර්ඝ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර තිබෙනවා.

Your Comments