2020 2021 වර්ෂයට අදාළ මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා

5

2020 2021 වර්ෂයට අදාළ මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් මත වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කලා.

ගොවීන්ට විශේෂ වරප්‍රසාදයක් ලබාදීමේ අරමුණින් ආරම්භ කරන ලද තෙතමනය සහිත වී මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය මෙම මහ කන්නයේදී එලෙසම ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව සම්බා සහ කීරි සම්බා වී කිලෝවක් සඳහා ගෙවන මුදල් රුපියල් 2 කින් ඉහළ දැමීමට ද මෙම කන්නයේ සිට පියවරගෙන තිබෙනවා.

මෙම තත්ත්වය තුළ වී අලෙවි මණ්ඩලය හරහා වී මෙටි්‍රක්ටොන් ලක්ෂ 3ක් මිලදී ගැනීමට නියමිත අතර මේ සඳහා මහ භාණ්ඩාගාරය විසින් වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 16 දහස් 655ක්.

 

Your Comments